O NÁS

Naše farma zahájila zkušební provoz v roce 1994, ale po ničivých povodních v roce 1997 a 2002 byla zcela zničena. Kompletní rekonstrukce a protipovodňová regulace se budovala až do roku 2006, kdy se zahájil provoz sádkového rybníku „Pája“. Pak následovala stavba dalšího sádkového rybníku „Honzík“, která byla dokončena v roce 2010. Z počátku jsme kvůli nedostatečné kapacitě pstruží plůdek dováželi, ale po založení generačního stáda Sivena amerického a Pstruha obecného jsme zahájili kompletní odchov včetně vlastních výtěrů. Výsledkem bylo vykulení cca 50 tisíc ks Sivena a 25 tisíc ks potočáka. Pro velký zájem kapacitu jiker a následně plůdku každým rokem navyšujeme. Po neúspěšném pokusu s líhnutím a odchovem plůdku Pstruha duhového jsme přistoupili k dovozu již rozkrmené rybičky. Příčinou neúspěchu byly pravděpodobně nevyhovující podmínky a značně kolísající až nízká teplota vody. U Pstruha duhového chováme formu „Kemloops“, která vykazuje velice dobré chovatelské výsledky. V našich podmínkách dosahuje tržní velikosti a váhy v 10. – 12. měsíci chovu. V Ústeckém kraji jsme zaznamenali značný zájem jak o násadový materiál, tak i o tržní rybu. V poptávce jsme tedy vyplnili pomyslnou díru na trhu s živými pstruhy. K výkrmu pstruhů používáme krmný program dánské firmy Aller, která je svými kvalitními produkty zárukou úspěšného chovu. Pro naše zákazníky jsme dodavateli tohoto krmiva. Farma je situována pod úpatím Krušných hor v nadmořské výšce 350 m.n.m. Vodu pro pstruhovou farmu zajišťujeme z nedalekého Jiřetínského potoka a její teplota v letních měsících zřídkakdy přesahuje 8 °C. Takže chladná a řádně prokysličená voda dává našim pstruhům víc než dobré existenční podmínky. Dokonce při hydrobiologickém průzkumu a rozboru vody Jiřetínského potoka, který je nedílnou součástí vodoprávního řízení bylo zjištěno, že kvalita vody odpovídá dle specifických hodnot nikoliv pstruhovému pásmu, jak jsme se domnívali, ale pásmu lososovému. Díky intenzivnímu chovu je u nás rybolov na udici nemožný. Riziko poranění a následného zaplísnění ryb je vysoké, ale do budoucna plánujeme realizaci rybářské bašty, kde bychom uspokojili i tuto poptávku. Havárií, neúspěšných začátků a hlavně drahých chyb jsme zažili mnoho. Obtížné shromažďování důležitých informací, vlastní studium pstruhařství a hlavně odborná praxe jsou takříkajíc k nezaplacení. V začátcích si vzpomínám na chybějící rady zkušených pstruhařů, kteří prostě poradit nechtěli, nebo nemohli. Na druhé straně si také vzpomínám na odborníky, kteří pomohli a poradili, ale dali by se spočítat na prstech jedné ruky. Proto nabízím radu nebo pomoc právě takovým nadšencům, jakým jsem i já,aby vás hned neodradil první neúspěch.